Lilla aktieskolan

Teknisk analys på aktier

Teknisk analys är ett samlingsnamn för en metod som används för att försöka förutspå den kommande kursutvecklingen med hjälp av historisk data från grafen. Analysformen ”teknisk analys” kan användas till mycket mer än enbart aktier och samma analysform används till kryptovalutor, forex, råvaror, index och mycket mer.

När man utför en teknisk analys är det den historiska kursutvecklingen man analyserar för att ge en träffsäker hypotes om hur framtiden kan komma att utspelas, man pratar ofta cykler som återupptas och återupprepas. Genom att kunna utföra en teknisk analys kommer träffsäkerheten i din prognos om framtida kursrörelser öka markant. Däremot kommer du inte alltid ha rätt då inget inom börsen eller investeringar går att säga med exakt säkerhet hur det kommer att utspelas. Det handlar dock inte om att ha rätt hela tiden, det handlar istället om att ha sannolikheten på sin sida. Har man sannolikheten på sin sida kommer det visas stora möjligheter i din positiva avkastning över tid.

Varför teknisk analys?

Det värsta man kan göra inom börsen är att handla utifrån känslor, gör man detta tenderar man ofta att förlora pengar. Med en teknisk analys får du tydliga köp/säljsignaler, med andra ord är det alltså grafen som berättar för dig angående kommande investeringsmöjligheter och inte dina känslor som kommer styra besluten om köp/sälj.

Bli en framgångsrik trader!
Kursen är framtagen både för den erfarne men passar även den oerfarna, till ett av marknadens billigaste pris! Hitta det perfekta ingångspriset i en aktie och skapa din framgångsrika aktieportfölj med hjälp av tekniska analyser! Den här kursen ger dig alla verktyg för att nå din första miljon och ekonomisk frihet.

Varukorg
Rulla till toppen