Lilla aktieskolan

Vad är en aktie

På ett enkelt sätt kan man förklara att en aktie är en ägarandel i ett företag. De företag som du köper aktier ifrån måste vara i företagsformen aktiebolag, som förkortas AB. När du investerar i en aktie blir du en så kallad delägare, tillsammans med andra aktieägare i företaget.

Ett aktiebolag, oavsett börsnoterat eller inte, har en skyldighet att publicera bolagets prestationer som exempelvis omsättning och vinst, detta skall med andra ord vara offentligt för allmänheten i helhet. Som aktieägare har du även vissa förmåner inom bolaget du kan ta del av, t.ex bolagsstämmor samt att rösta emot eller för vissa beslut.

De flesta som köper aktier är oftast mindre delägare. Du kan exempelvis bli delägare i stora giganter som Apple ellerTesla men förmodligen kommer du inte få särskilt mycket inflytande i bolaget. Du har däremot fortfarande samma rätt att ta del av bolagsstämmor och ställa frågor.

Vissa börsnoterade bolag har sina aktier uppdelade i så kallade A och B-aktier. Skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie handlar om rösträtten

Varukorg
Rulla till toppen